KATEGORIER

MENU

SIDER ALFABETISK
J

 
  
Forside > Vittigheder J

Vittigheder J


Alle børnene dyrkede oralsex,
undtagen Jønke

- det var ham der skulle synke.

-Jeg har fået nyt høreapparat. Nu kan jeg igen høre alt.
-Det var da fedt....hvad kostede det?
-Kvart over ni.

Jeg har fest i mine bukser - har du lyst til at være med.

Kan jeg ikke få dit telefonnummer?? Jeg har nemlig glemt mit!

Jeg har glemt mit telefonnummer!

- kan jeg låne dit?

Jeg har lige fået et nyt ur, det kan både spå og vise hvad klokken er.

Jeg kan f.eks. se, at du ikke har trusser på. Jo det har jeg da!""

Undskyld, så er mit ur en time foran. "

Den ene mand til den anden....
- "Jeg skal være far snart!"
- "Du virker lidt tvær, er du ked af at du skal være far?"
- "Ja, min kone ved det ikke endnu!"

Alle børnene gik ud af bussen,
undtagen Jesper

- han var spændt efter...

Da Jurrassic Park udkom på video:

10 % så den igen pga. de imponerende effekter
10 % så den igen pga. af historien
80 % så den igen for se advokaten blive spist af T-rex-en ude på lokummet.

En rådende, almen antagelse konstaterer de overordnede indlæringsprocessers
muligheder som værende successivt fungerende, samt værende potentielt
ekspansive, i et tidsrum, hvis udstrækning modsvarer hvad man med generelle
statistiske bedømmelsesmetoder anslår som værende den menneskelige
organismes gennemsnitlige eksistensperiode under normalt gældende forhold.
(Man lærer så længe man lever)

Individer, der er henvist til at residere i transparente domiciler, bør ikke
tilrådes at anvende større eller mindre geologiske fragmenter som
kasteskyts.
(Man skal ikke kaste med sten når man bor i et glashus)

Iagttagelsen af en enkelt repræsentant for familien Hirundinidæ bør ikke
give anledning til spekulationer om varmere årstiders umiddelbart
forestående indtræden.
(En svale gør ingen sommer)

Samspilssituationer, involverende spæde eller yngre personer engageret i
diverse uspecificerede rekreative sysler, frembringer almindeligvis de mest
hensigtsmæssige resultater såfremt participanterne er indbyrdes kompatible.
(Lige børn leger bedst)

Cylindriske beholdere i mellemstørrelsen, hvis indre lagerkapacitet er
uudnyttet, må med rimelig forventning formodes at besidde væsentlige
akustiske kvaliteter.
(Tomme tønder buldrer mest)

Et visuelt handicappet feminint individ tilhørende en af de domesticerede
arter af slægten gallus kan undtagelsesvis excellere i lokaliseringen af
diminutive cereal-enheder.
(Blind høne kan også finde korn)

Opfyldning af åbne drikkevandsboringer foretages på et ugunstigt tidspunkt
når et letalt nedfald af yngre individer i borehullet tidligere er
indruffet.
(Man skal ikke kaste brønden til når barnet er faldet i)

Vederfares et gunstigt udfald på en given tildragelse, vil det, alt andet
lige, afstedkomme veltilfredse attituder overfor tilværelsen i al
almindelighed.
(Når enden er god er alting godt)

Alle børnene var på jagt, undtagen Jytte

- hun var bytte!
 

PERSONLIGE FAVORITTER Du er her: - Vittigheder.favoritlinks.dk Jokes vitser vittigheder - - Vitser Jokes joke vittighed vittigheder